En stor fabrikssal med vävutrustning. rosa väggar, grönblå pelare och stora fönster.
© Almgrens Sidenväveri

Almgrens sidenväveri

En bevarad industrimiljö från 1860-talet mitt på Södermalm! Vi erbjuder spännande skolprogram och workshoppar för olika årskurser.

Sidenväveriet på Repslagargatan byggdes 1862. Än idag står vävsalen kvar, nästan oförändrad sedan industrialismens dagar. Väveriet är fortfarande igång, vilket gör verksamheten till Skandinaviens äldsta aktiva industrimiljö!

Museet består av vävsal på plan 1 och en utställning på vinden.

Våra skolprogram vänder sig till en bred målgrupp, från förskolan till gymnasiet. Vi erbjuder workshoppar om programmering, industrialismen, vävning och mycket annat. I skolprogrammen arbetar eleverna aktivt med olika aktiviteter, och givetvis har alla program anknytning till skolans läroplan och även Agenda 2030.

Taktila inslag och att lära sig genom att "jobba med händerna" är viktigt för oss. Alla skolprogram är framtagna och testade i samarbete med lärare och elever i grund- och gymnasieskolor i Stockholmsområdet.

Hiss finns.