Kolla kultur 2024

Varmt välkommen till inspirationsdagarna Kolla kultur!

På Kolla kultur får du smakprov på olika föreställningar och workshops som finns i Kulans utbudskatalog. Du får lyssna till en längre föreläsning och kortare presentationer, samt möjlighet att nätverka med kollegor från andra skolor.

Kolla kultur är till för dig som är kulturombud eller kulturintresserad lärare, skolledare, skolbibliotekarie eller fritidspedagog.