Personuppgifter och dataskydd

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Dataskyddsförordningen trädde i kraft 2018 och ersatte personuppgiftslagen (PuL).

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, ip-adress eller bildupptagning. 

Personuppgifter och dataskydd i Stockholms stad, Stockholms stads webbplats 

 

Uppdaterad 2020-06-15