Workshop på ArkDes, bygga husmodeller inspirerade av djur

Arkitektur i undervisningen

Lektionsupplägg i att bygga tredimensionella husmodeller inspirerade av djur. En kreativ övning som går att att göra på en lektion eller i ett ämnesövergripande projekt.

Madeléne Beckman från ArkDes ger förslag på en form- och arkitekturövning.

Konstruera husmodeller

Djur kan inspirera till arkitektur på flera sätt, genom:

  • Form och utseende. Elefanten är grå, kompakt och stark. Giraffen har hög hals och långa ben. Fjärilen är färgglad, lätt och har tunna vingar. Kaleva kyrka ritad av Raili och Reima Pietilä i Tammerfors har formen av en fisk om man ser den från ovan.
  • Beteende. Elefanten kan spruta vatten med sin snabel, fjärilen flyger med tunna vingar, giraffen kan böja sin långa hals och äta gräs från marken och stäcka sig efter blad i trädet.
  • Teknik, djur bygger ofta extremt starka konstruktioner. Bin med sina sexkantiga hål har inspirerat till lätta och starka väggelement. Fåglar som bygger sina bon med pinnar och strån har inspirerat till Pekings nationalstadion ritat av arkitekterna Herzog & de Meuron. Den OS-arenan kallas till och med "Fågelboet" i folkmun.
Foto av en idrottsarena som ser ut som den är inspirerad av ett fågelbo
Pekings nationalstadion

Övning: Bygga med inspiration av djur

Bra material att ha till handa är limpistol, tejp, oh-plast, sax, färgat papper, tunna pappersrör eller sugrör, lite stadigare papper till exempel 180 gram (går fortfarande att klippa i) och en platta/kartongbit att sätta huset på. För att få en vettig skala i jämförelse med materialens stadighet så rekommenderar jag plattor som är cirka 20x20 cm. Silkespapper är också fint att ha. Helt medvetet delar jag inte ut pennor, det som är lätt att rita är ibland svårt att bygga och vise versa. Det här är en övning i att skissa i tre dimensioner. Ungefärlig tidsåtgång är 30–40 minuter.

Avslutningsvis presenterar eleverna sina byggen för varandra.

Låt eleverna sitta i grupper och välja ut ett eller flera djur de vill inspireras av i sitt husbygge. Tryter inspirationen kan du ge några exempel: Fjärilshuset blir kanske en byggnad med glasade väggar som står på olikfärgade pelare och giraffhuset ett torn med mönster på.

Foto av olika djurmodeller som elever har byggt, huset består av gula strån med bruna fläckar
Ett husbygge inspirerat av giraffen

Ibland tycker vuxna att uppgiften är för svår för eleverna. Men lita på eleverna, det brukar bli fantastiska resultat och det är oerhört roligt att höra deras resonemang och associationer.

På ArkDes inleder vi övningen med att titta på husmodellerna i vår basutställning "Arkitektur i Sverige" och fokuserar då på färger, former och inspiration till dessa.

Ett svenskt exempel är flygledartornet på Arlanda ritat av Wingårds arkitektkontor som är inspirerat av Odens två korpar Hugin och Munin. Ganska träffande då även de spanande över världen liksom dagens flygledare och meteorologer som har sin arbetsplats i tornet. Flygledartornet är också en lek med geometrisk form då allt är baserat på cirklar eller delar av cirklar.

Foto av ett flygledartorn, högst upp på tornet anas hur stiliserade korpar spanar åt olika håll
Flygledartorn på Arlanda, arkitekt Gert Wingård

Kopplingar till läroplan

  • Bild: Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  • Slöjd: Undervisning i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika läsningar, framställa föremål och värdera resultat. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen. Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter. Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande. Teknik, material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  • Matematik: Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, cirklar, klot, koner, cylinder och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning. Symmetri, till exempel i bilder och i naturen och hur symmetri kan konstrueras.
  • Svenska: Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Fördjupning och kontakt

ArkDes erbjuder flera aktiviteter på Kulan. De är öppna för att anpassa visning och workshops efter årskurs och elevernas behov. Bokar du en visning på ArkDes finns det möjlighet att avsluta i deras verkstad.

Uppdaterad