© Urban Jurén

Teater Sláva

Teater Sláva är en fysisk och musikbaserad teater som gör föreställningar, konserter och pedagogik för barn, unga och vuxna över hela världen.

Teater Sláva är en fysisk och musikbaserad teater som gör föreställningar, konserter och pedagogik fyllt med röst och rörelse för barn som vuxna över hela världen. Teater Sláva arbetar också med musik, dans, folklore, eld och akrobatik.

Teater Sláva är en fri teatergrupp som funnits och odlat sin särart i över 25 år.

Uttrycket är fysisk totalteater där sång, text, rörelse och energi blandas samman i visuellt starka bilder. Vi arbetar mycket med köruttryck i röst och rörelse, och med det solistiska i kontrast. Forskandet i den enskilda mänskliga förmågan och i gruppdynamikens kraft, i samarbetet och utbytet mellan kropp och röst har fört arbetet framåt. Den intensiva närvaron, energin och urkraften i sång och rörelse hjälper oss att komma åt laddningen av ögonblicket då aktör och publik kan mötas.

Att våga utmana oss själva tillsammans med publiken och därmed visa på människans inneboende möjligheter är ett av våra mål.

Till skolorna erbjuder vi en bred repertoar av barnföreställningar och workshops samt skräddarsydda Skapande skola projekt.

Skapande skola med Teater Sláva

Teater Sláva erbjuder det mesta inom röst, rörelse, fysisk teater, sång, körsång, dans, berättande och musik.


Professioner inom gruppen
Teater Slávas 11-manna-ensemble är mångsidig och kunnig inom många olika fält, bland annat har vi: skådespelare, regissör, scenograf, kostymör, berättare, dansare, ljudtekniker, kompositör, instrumentbyggare, koreograf, sömmerska, filmskapare, hantverkare, röstpedagog, sångare, körpedagoger, danspedagog, tecknare och livestream-tekniker.

Spetskompetens
Det mesta inom röst, rörelse, teater, sång, dans, berättande, musik. Men även att arbeta med eld, myter, olika rösttekniker, måleri (olja, akvarell, tusch, akryl), skulptur, teckning, lera, betonggjutning, fresker/gips-gjutning, teaterkostym, instrument/slagverk, digitala medier, livestreaming, folkdans, folklore, dansimprovisation, körsång, teckenspråk, teaterfight, arbeta med återbruk, foto, akrobatik. Med mera.

Exempel på upplägg
När Teater Sláva kommer till skolan (eller ni kommer till teatern!) har vi kappsäcken full av sånger, teaterövningar, rytmer, instrument och berättelser! Skådespelarna är erfarna pedagoger och mångsidiga konstnärer som rest över hela världen och spelat för både stora och små. Vi lär genast ut sånger, barn och personal får öva sitt mod, röra på hela kroppen och samarbeta på ett lustfyllt sätt. Teater Slávas metod utgår från att ta hela människans kapacitet i anspråk. Eleverna får fantisera, andas, stå, gå, sjunga och dansa som skådespelare. Ett centralt tema i pedagogiken är mod, och vi utmanar alla att våga pröva i en trygg atmosfär.

Teater Sláva skräddarsyr Skapande skola projekt i samarbete med skolan. Nästan alla våra skapande skola-projekt utarbetas i samarbete och utifrån skolans och elevers behov.

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Vi blandar enkla, men ibland utmanande, fysiska övningar med röstteknik och sång. Vi jobbar med den gemensamma andningen, med att ge och ta impulser, att leda gruppen och att bli ledd. I workshopen låter vi deltagarna upptäcka sina möjligheter till kraft, styrka, uthållighet och närvaro i röst och rörelse. Övningarna vi använder är specifika för vårt sätt att arbeta med teater.

Referenser och goda exempel
Vi har omfattande erfarenheter av att arbeta pedagogiskt och har varit i skolan i drygt 20 år. Våra aktörer har samarbetat länge och de flesta har varit med i ensemblen minst 15 år.