© Teater Barbara

Teater Barbara

Teater Barbara spelar föreställningar för alla åldrar med huvudfokus på barn och unga - på vår egen scen och på turné över hela landet.

Teater Barbara är en fri teatergrupp som grundades 2003 av Ulf Evrén, Carina Jingrot och Lolo Nordenhök.

Vår vision är att göra världen till en bättre och skönare plats att vara en del av. Vi gör föreställningar för alla åldrar kring ämnen som kommer från sagornas, myternas och legendernas värld, från klassisk litteratur eller aktuella händelser i vårt samhälle. Vi tror att det vi brinner för, upprörs och tjusas av, också är sådant som berör vår publik. En stor del av vår verksamhet riktar sig till barn och skolungdomar via rikstäckande turnéer samt på vår egen scen på Pipersgatan 4, på Kungsholmen i Stockholm. Vi framför även öppna föreställningar på kvällar, helger och lov.

Vårt konstnärliga uttryck är en sammansmältning av klassisk teater, mim, musik och rörelse. Vi gör teater för alla sinnen; ögon, öron, hjärta, mage, intellekt och skrattmuskler. Vi vill spränga gränser och rasera fördomar. Teater ska vara underhållande, utmanande, lärorik och tankeväckande!

Med stöd från Statens Kulturråd, Region Stockholm och Stockholms Stad.

Skapande skola med Teater Barbara

Teater Barbara erbjuder skräddarsydda kulturprogram i skådespeleri, mim, storytelling, dockteater, berättande och fysiskt uttryck.

Professioner inom gruppen
Skådespelare, dramapedagog, regissör, scenograf, ljuddesigner, ljusdesigner, dockspelare, dramaturg, dramatiker/manusförfattare, författare, producent, mimare, sångare, musiker, kostymör, grafisk formgivare, projektledare för konstnärliga uttryck. Alla med lång erfarenhet av att arbeta med barn. 

Ett möjligt upplägg
Vi spelar en föreställning och sen kommer en skådespelare och leder en workshop. Om önskemål finns kan vi skräddarsy en workshop utan tillhörande föreställning.

Syftet med vårt upplägg för Skapande skola
Vi vill stärka barn och unga i deras kreativitet och skapande.

Referenser och goda exempel
Marta Bielanski, Maria Elementarskola, marta.bielanski@meskola.se
Mari Riise, mari.elfoli@gmail.com