© Hampus Andersson

Stockholms Saxofonkvartett

Stockholms Saxofonkvartett har specialiserat sig på svensk och utländsk kammarmusik för saxofoner och avancerad elektroakustisk musik.

Kvartetten består av fyra fantastiska proffs, som med hjälp av humor och pedagogisk känsla alltid får god kontakt med sin konsertpublik. En röd tråd i deras verksamhet är ett nära samarbete med svenska och utländska tonsättare, liksom blivande kompositörer - kvartetten har fått sig tillskriven över 700 verk. Kvartetten har turnerat jorden runt och framträder ofta på internationella festivaler, i opera- och konserthus. Stockholms Saxofonkvartett har länge spelat ny musik för och med barn och unga. På ett avspänt och pedagogiskt sätt presenterar de en ny, spännande klangvärld för en ständigt ny målgrupp.

Skapande skola med Stockholms Saxofonkvartett

Workshops med eget skapande - eleverna får själva komponera och framföra musik med hjälp av kvartetten.


Professioner inom gruppen
Stockholms Saxofonkvartett består av fyra professionella saxofonister. I kvartetten finns både formell musikpedagogisk kompetens och lång erfarenhet av arbete med elever och studenter i alla åldrar, från förskolan till universitet och högskolor. Alla fyra musiker har utbildats vid svenska och internationella musikhögskolor.

Spetskompetens
Kvartettens medlemmar hör till de främsta interpreterna av nutida musik och har stor kompetens av framförande och framtagande av ny musik.
Stockholms Saxofonkvartett har arbetat med barn och unga sedan den startades 1969. Både genom det egna projektet Kontra och även i samarbete med länsmusikorganisationer, kulturskolor och skolor. Kvartetten har arbetat med Skapande skola i grund-, gymnasie- och särskola sedan starten 2008, och under 2016-2019 har kvartetten mött alla tredjeklassare i Lidingö Stad. Stockholms Saxofonkvartett har ett genuint intresse för och stor erfarenhet av pedagogiska insatser för barn och ungdomar. Kvartetten består av fyra erfarna proffs, som strävar efter att med hjälp av humor och pedagogisk känsla få god kontakt med sin publik, hittills med framgång.

Exempel på möjligt upplägg
Tillsammans med oss får elever möjlighet att bekanta sig med musikens olika byggstenar som puls, takt och notvärden. De får måla musiken och deras teckningar tolkas av musikerna i kvartetten. Vi jobbar med såväl traditionella noter som med ljud och symboler. Med hjälp av grafiska partitur och noter skriver barnen musik som saxofonkvartetten sedan framför tillsammans med barnen.

Vi jobbar alltid utifrån de olika skolornas förutsättningar och skräddarsyr lösningar efter önskemål. Aktiviteter kan hållas i hel- eller halvklass, inomhus såväl som utomhus och även genomföras i samarbete med andra konstnärer.

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Med våra skapande workshops får eleverna lyssna och bli lyssnade på, samt hitta och utforska sina uttryck genom samarbeten och gruppstärkande övningar.

Referenser och goda exempel
Urval av samarbeten:
Viggbyskolan, Täby, Skapande skola 2020, 4 klasser
Återigen ett stort tack för fantastiska dagar med eleverna, det var helt otroligt att se hur elever som behövde fick en plattform att briljera!"
Referens: Carolina Zenkert, NO- och matematiklärare
carolina.zenkert@taby.se

Lidingö Stad, Skapande skola 2016-2019, ca 70 klasser
Referens: Maria Lithell Flyg, musiklärare
maria.lithell.flyg@lidingo.se

Midgårdskolan, Täby, Skapande skola 2010-2017 ca 12 klasser
Referens: Lizmarié Tammo, musiklärare och sångerska
lizen66@hotmail.com

Norrbottens län, Skapande skola 2012-2013, ca 40 klasser