PIRRET
© Pantomimteatern/ B Wanselius

Pantomimteatern

Teater med rörelse som språk. Startade 1977. Mimteater för familj, barn- och för ungdom. Samt vi håller i olika uppskattade workshops med kulanpremie.

Pantomimteatern har funnits sedan 1977 som turnerande frigrupp för alla åldrar, men mest jobbar vi för barn dvs med familjeföreställningar. Vi har sedan 1980-talet undervisat och gjort workshops ihop med föreställningar eller fristående ex i skapande skola-projekt. Mimen talar inte till örat den talar till hjärtat, till känslan. Barnen är vår främsta målgrupp, men vi vill också engagera den vuxna publiken med våra föreställningar. Föreställningarna spelas på vår fasta scen, Påfågeln i Stockholm, samt på turné. Vi spelar med fördel för elever med funktionsvariationer och alla som inte talar svenska, ungdomar och vuxna. Vi gör skapande skola projekt, där vi i samband med föreställningar undervisar i mim och kroppsspråk, clown, cirkus och mask. Pantomimteaterns föreställningar utgår från kroppens eget språk och kännetecknas av värme, humor och respekt för sin publik. I samverkan med ljus, ljud, mask, scenografi och inte minst musik gestaltas en berättelse med många bottnar, ofta med utgångspunkt i kända teman.

Skapande skola med Pantomimteatern

Mim, mask och sagoworkshops, både inomhus och utomhus.

Professioner inom gruppen
Mimskådespelare, scenograf, maskmakare, ljussättare, regissör, cirkusartist.

Spetskompetens
MIM berättande och kommunikation med kroppen. Vi har erfarenhet av framtagande av elevföreställningar.

Möjligt upplägg
MIMSAGOR - Ett mimkollage i tre akter Ny corona-anpassad workshop!
Vi erbjuder en mimworkshop utomhus för mindre barngrupper. Vi skapar/leker fram tillsammans en hel berättelse, med hjälp av mim och med enkel rekvisita, instrument. Vi utgår från enkla klassiska sagor.

MIM & TEATER - Fokus på ordlös kommunikation, kroppens språk och känslouttryck. Elever och lärare tas med i en introduktion i mim och rörelse.

CIRKUS & AKROBATIK - Vi jobbar med lättare akrobatiska övningar och lekar med inriktning på att fungera bra i grupp, ta ansvar för varandra, våga ta plats i gruppen och respektera varandra.

VÄNSKAP & INTEGRATION - Vi fokuserar på kroppens kommunikation genom olika trygghetsövningar på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Vi jobbar med samarbetsövningar både i grupp och i par.

MASK & MIM - Barnen får en introduktion i mask. De får sen prova att göra egna fantasifulla teatermasker, jobba med improvisation med mask och mim samt göra en liten presentation i grupp med mask och mim.

I samband med våra föreställningar eller som ett fristående projekt erbjuder vi workshops för förskola och skola ledda av teaterns engagerade och kunniga skådespelare. Vi har arbetat pedagogiskt med workshops sedan 1970-talet och våra workshops är populära bland många lärare och elever. De passar bra från tre år och upp till gymnasiet. Vi strävar efter att koppla alla workshops till läroplanen och gör gärna planeringen i samarbete med Er.

Vi anpassar till teman och frågeställningar som kan skräddarsys efter önskemål och ålder. Det går att boka workshops som Skapande skola-projekt enskilt eller tillsammans med våra föreställningar. Hör av er till oss för priser och mer information. Våra workshops fungerar också utmärkt för elever med funktionsvariationer och för alla som inte talar svenska. Vi skräddarsyr och kan hjälpa till vid ansökning av Skapande skola om ni vill det.

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Vi skapar fysisk berättarglädje, lekfulla tillits- och samarbetsövningar, vi visar hur vi kan ta plats och ge andra plats att synas och höras, rent fysiskt.

Våra mim-workshops utforskar den kroppsliga retoriken och den ordlösa kommunikationen. Visar på kroppsspråkets betydelse i olika kulturer, olika sociala koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra.

Kombinera maskskapande i papier maché och mim. Till exempel formulera ett känslouttryck och gestalta det i masken, gärna i samarbete med bildlärare. Ta på masken och låt kroppen fylla på känslan.

Referenser och goda exempel 
Igår hade vi en jätterolig lektion, typ bästa dagen i skolan någonsin!!"
Elev i 3:an efter att klassen jobbat med övningarna från lärarhandledningen för OH SNAP. Värmdö kommun. Nov-19

"Tips och idéer till oss lärare och idrottsläraren på ex samarbetsövningar Skratt, samarbete, Vi vuxna och elever lär känna varandra på ett nytt plan. Flera lärare var med, idrott, textilslöjd, elevassistenter!"
Lärare, Enköpings kommun 

"Det var fantastiskt bra och roligt, eleverna uppskattade det mycket! Superbra att få öva samarbete och koncentration på ett lekfullt sätt! Mycket engagerade pedagoger som fick eleverna att fortsätta med övningarna efter besöket.
Irené Myrsten, Gustav Vasa skola, Vallentuna, nov 2019