© KolKo

KolKo-KollektivKompaniet

KolKo- KollektivKompaniet är en plattform för danskonst och pedagogik.

Vi arbetar med uppsökande verksamhet i form av dansföreställningar, workshops och skapande skola där pedagogik och danskonst förenas. Visionen är att tillgängliggöra högkonstnärlig scenkonst där dansen, med sitt fysiska rörelseuttryck, står i centrum. Det kollektiva arbetssättet ger en mångkreativ process där nyfikenheten på målgruppen initierar samarbeten med referensgrupper. Strävan är att skapa aktuella, innovativa och målgruppsnära produktioner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida.