© Ingrid Olterman Dans

Ingrid Olterman Dans

- dans, humor och musikalitet.

Ingrid Olterman Dans har i 20 års tid skapat föreställningar för barn och unga där de ungas tankar och funderingar lyfts fram.

Föreställningarna utvecklas i ett nära samarbete med barn, dansare och musiker. De kännetecknas av värme och humor och musikalitet. De vill locka till funderingar samt att stimulera till ett eget skapande hos åskådaren, såväl vuxen som barn.

Ingrid Olterman Dans har basen i Stockholm men turnerar årligen i hela landet. Gruppen erbjuder ett flertal skapande skola projekt och de medverkande dansare och pedagoger har mångårig erfarenhet av att leda barn och ungdom i skapande dans.

Skapande skola med Ingrid Olterman Dans

Ingrid Olterman Dans erbjuder Interaktiva föreställningar som engagerar och inspirerar till eget skapande med tillhörande dansverkstäder. Projekt där vi skapar föreställningar tillsammans med elever.

Professioner inom gruppen
Koreograf, dansare, musiker, scenograf, ljud- och ljusdesigner, kompositör, filmare

Spetskompetens
Erfarenhet av framtagande av elevföreställningar inom dans. Stödtecken.

Exempel på upplägg 
Vi erbjuder en helhetsupplevelse av dansen där barnen får uppleva, inspireras och engageras i en dansföreställning. De får själva uttrycka sig i dansverkstäder, med utgångspunkt från det som de har upplevt i föreställningen. Eller så skapar vi utifrån ett tema. I flera av våra projekt är barnen med i en process där de skapar egna koreografier som vi presenterar för varandra.

Vi skräddarsyr och sätter ihop projekt utifrån skolans önskemål och förutsättningar.

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Eleverna får vara med i ett utforskande projekt där vi arbetar med tilltro till kroppen och kroppslig kommunikation. Eleven ges verktyg till att hitta sitt kreativa uttryck som ett redskap för eget lärande och utveckling.

Referenser och goda exempel
Norra Ängby Skola
Biträdande rektor Sara Brodin
sara.brodin@edu.stockholm.se

"Dansa ett tema" genomfördes under ca åtta veckor 2019 med skolans 800 elever. Elever från förskoleklass upp till åk 6 medverkade i dansverkstäder där vi arbetade i en konstnärlig process i att skapa kortare dansföreställningar. Avslutningsvis visade vi upp arbetet för varandra.

Inför projektets start fick vi en fråga från en pedagog på skolan. Hennes elever var lite nervösa över själva föreställningsmomentet. Vi sa så som vi brukar "när vi träffas första tillfället kommer vi förklara allt.

När vi väl möter eleverna blir de delaktiga i en struktur och ett arbetssätt som är tryggt och tydligt. Även om det kan vara nervöst att visa upp för varandra så skapar vi en tillåtande miljö där man kan vara delaktig på individnivå, vilket gör att av skolans 800 elever var det endast 3 elever som valde att inte delta i en uppvisning. Mötet med dansen ska vara lustfyllt.

Sjöviksskolan
Pedagog Anna Khemi
annalena.khemi@edu.stockholm.se
Sjöviksskolan upplevde föreställningen "Hör du vinden?" med tillhörande storslagen dansverkstad.

En pedagog utbrast förvånat till kulturombudet på skolan att Dom var ju professionella! Vi var glada att kunna ge en professionell bild av scenkonst. För oss är det en självklarhet.

Trailer klassrumsföreställningen "Om möjligt": https://vimeo.com/161373950