© Historiska museet

Historiska museet

Historiska museet har utställningar med unika föremål som berättar om mänskligt liv från tiotusen år tillbaka fram till vår egen tid.

Vi erbjuder visningar och skapande verksamhet i fantastiska miljöer tillsammans med pedagoger, historiker och arkeologer.

Använd oss för att väcka dina elevers nyfikenhet på historia.