© Lisa Kjellgren

Hedmans Teater

Välkommen till ett nytt år med Hedmans Teater.

Hedmans Teater är en fri grupp som spelar dockteater för alla barn från 2 år.

Vi turnerar i hela Sverige med våra mycket uppskattade föreställningar.