© Författarcentrum

Författarcentrum/Författarförmedlingen

Du kan boka författare till uppläsningar, författarbesök i skolan, skrivarverkstäder, poesifestivaler, studiedagar, fortbildning.

Genom möten med författare, som berättar om skrivande och läsning, kan man väcka elevernas läslust, inspirera till eget skrivande samt utveckla språk, tänkande och fantasi. Författarna kan hålla inspirerande seminarier och workshops om historieberättande, om textarbete.

Eleverna kan få hjälp att träna på och reflektera över sitt eget skrivande och enskilt ell er i grupp producera texter som i slutändan kan utmynna i filmmanus, dramatiseringar, antologier mm.

Författare kan också erbjuda fortbildning och studiedagar för lärare och annan skolpersonal. Det kan bl a handla om workshops i eget skrivande, verktyg för att arbeta med elevernas språk, fördjupning i bilderböckernas samspel mellan text och bild, tips om hur man arbetar med läs-och skrivsvårigheter eller hjälp med att hitta skolans egen berättelse.

Vi förmedlar författare som skriver i alla genrer och för alla åldersgrupper, såväl skönlitterärt som facklitterärt. På vår förmedlingshemsida finns presentationer av mer än 1000 författare, och vi förmedlar även andra författare vid efterfrågan. På hemsidan kan du också registrera dig som arrangör och göra en bokningsförfrågan.

Förmedlingens service kostar inget, utan skolan betalar endast för författarens arvode, resor och liknande omkostnader.

Verksamheten stöds av Statens Kulturråd.