Folkoperan

Folkoperan vill tända nya tankar med orädd opera. Vi vill att alla skall känna sig hemma på operan och göra den till sin egen upplevelse.

Folkoperan är ett litet operahus för alla. Vi drivs av lusten att utveckla operakonsten; genom nya uttryck och oväntade möten. Vi låter operan möta andra konstformer och går på djupet med det vi vill berätta. På Folkoperan är det nära mellan scen och publik och vi brinner för att fler ska få ta del av opera oavsett ålder, bakgrund eller erfarenhet. På Folkoperan skapar vi opera som var och en kan göra till sin egen upplevelse. Sådan opera blir folkets opera och en plattform för att utforska sig själv och hur man ser på världen.

Operakonsten föddes i början av 1600-talet, då man började samla musik, teater och dans under samma tak. Sedan starten av Folkoperan har vi sett på opera just så; som en samlingsplats för olika konstformer. Vi drivs av att förnya operakonsten och speglar samtiden genom öppenhet och nyfikenhet för olika uttryck. När man vågar laborera med idéer och konstformer kan nya världar skapas. Sådan opera är en del av sin tid och utvecklas tillsammans med den.

I en tid av ständiga intryck ska operakonsten ha en egen röst och våga sticka ut. Vi tror på opera som inte låter sig begränsas av hur det alltid har varit och som visar konstnärligt mod. Vi vill inspirera människor att våga känna, våga visa och våga säga.

Folkoperan- vi tänder nya tankar genom orädd opera