© Ensemble Yria

Ensemble Yria

Grammisnominerade Ensemble Yria erbjuder musikteater, konserter och musikpedagogiskt material för förskola och skola.

Ensemble Yria arbetar med turnerande konstnärlig och musikpedagogisk verksamhet som lämpar sig väl inom ramen för Skapande skola. Vi erbjuder interaktiva musikspektakel, konserter, rytmikworkshops och musikböcker fulla med kreativa tips och inspiration. Huvudsaklig målgrupp barn 0-12år. Med energi, stämsång och känsla för musikäventyret väcker vi frågor, förundran och fantasi hos både barn och vuxna, ingen lämnas oberörd. I musik, med musik, genom rörelse - här skapas förutsättningar för kreativa och konstnärliga möten som väcker självkänslan och det musiska sinnet till liv. Ensemble Yria består av Britta Forslund, Cecilia Olsson, Sara Ohlzon, Karin Westberg och Madeleine Wittmark, alla verksamma musiker, skådespelare och musiklärare med rytmikmetoden som gemensam grund. I musik och rörelse strävar de efter att nå fram till olika individer med olika förutsättningar och vara delaktiga i barnets utveckling till att bli en tänkande, kännande och skapande människa.

Skapande skola med Ensemble Yria

Sinnrika musikäventyr i rytmikens tecken. Med sång, rytm och rörelse ser, hör och berör vi varandra! Tillsammans med barnen skapar vi lustfyllda musikupplevelser som uppmanar till kreativa upptåg med samtliga sinnen på spänn. Barnen är självklart med som aktiva kulturskapare då vi utforskar, gestaltar och reflekterar på olika teman. Yrias hjärtesak är att inspirera och skapa konstnärliga möten som väcker självkänslan och det musiska" sinnet till liv.

Professioner inom gruppen
Vi i Ensemble Yria är fem musiker, kompositörer, dansare och skådespelare som brinner för att skriva barnmusik och sprida gränsöverskridande barnkultur av hög konstnärlig kvalitet. Vi turnerar mycket i hela Sverige och har haft nöjet att ge ut ett flertal musikalbum för barn och tillhörande musikböcker, fulla med kreativa rytmiktips för lärare. Vi är dessutom alla musiklärare med rytmikprofil, en kompetens som vi har stor nytta av när vi vill kommunicerar vår konst. 

Spetskompetens
Mångfalden av kvaliteter inom gruppen (se ovan) möjliggör skapande av konstnärliga helhetskoncept. Vi skapar ofta utifrån ett tema som sedan ligger till grund för ett nyskrivet musikalbum, en musikbok, en turnerande musikteaterföreställning och en rytmikworkshop där alla delar lyfter varann. Med ett gediget utbud har vi sedan 2007 träffat tusentals barn som med sina utforskande sinnelag, fantasirikedom och kroppslighet utmanat oss i vår vuxenhet" och lärt upp oss i konsten att skapa musikupplevelser på barns villkor.                                                                                                             

Exempel på upplägg
Ett upplägg där vi först bjuder barnen på en interaktiv och sinnrik musikteaterföreställning, för att sedan arbeta vidare med samma musikmaterial i en rytmikworkshop, har många fördelar.

Föreställningen inspirerar och stimulerar flera sinnen, vilket banar väg för större delaktighet i workshop. Den ger även trygghet, då barnen får skapa tillsammans med personer de sett tidigare och utifrån ett material de nu känner igen. Vi menar att inspiration och trygghet är två viktiga förutsättningar för kreativitet. Till projektet ingår även ett musikalbum och en musikbok med tips och handledning, som underlättar för fortsatta processer.

Vi välkomnar samarbete kring planering med skola och förskola. Det bästa för projektet är när alla är involverade och bidrar aktivt utifrån sina förutsättningar. Vi erbjuder olika tematiska konstnärliga och musikpedagogiska program och material med tydlig förankring i läroplanen. Upplägg och antal mötestillfällen sker i samråd med skolan. Med många verktyg i kappsäcken och lång erfarenhet av att skapa konstnärliga processer i barngrupp, är vi flexibla vad gäller att integrera skolans önskemål. 

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Tanken är att genom sång, musik och rörelse ge barn möjlighet till konstnärliga upplevelser, olika kulturuttryck och kulturskapande tidigt i livet, som ett självändamål, men även för att det främjar barnets utveckling på flera plan; språkligt, motoriskt, socialt, mentalt och estetiskt. 

Referenser och goda exempel
Vi har genomfört många lyckade Skapande skola och förskola projekt runt om i Sverige, sedan 2011. Referenser finns på förfrågan beroende på målgrupp. Här följer ett par citat från olika målgrupper:

"Yria fångade med sin sprudlande energi och sitt engagemang, upp mina smått skoltrötta 6:or. Genom att variera arbetssätten inspirerade de eleverna genom bland annat sång, dans, rörelse, experiment och diktskapande. Innehållet var rikt, det var alltifrån att gestalta vattenmolekyler och dess tre former med hjälp av kroppen, till att använda sin taktkänsla och koordination i en fartfylld stöveldans. Variationen var på topp och stämningen likaså." (Tina Andersson, klasslärare Åk6 Metapontum)

Med GLÄDJE, VÄRME och ENGAGEMANG fick de oss alla att dansa sjunga och röra på oss till deras egna material. Nivån är hög och skapar ett allvar som ger kvalité i utförandet med barnen. Materialet är användbart DIREKT då stödmaterial finns på cd. I verksamheten möter det en mängd uttryck och ger innehåll som möter vår läroplan /.../ En ensemble med hög kunskapsnivå och stor erfarenhet av barns behov av rörelse och uttryck med musik och rytmik" (Lena Malmsten, Bitr rektor/ansvarig förskolan - Bromma Enskilda Skola)