© Den Pedagogiska Designbyrån

Den Pedagogiska Designbyrån

Vi erbjuder workshops i filmskapande, konst och design med barnens egna berättelser och egna skapande i centrum.

Den Pedagogiska Designbyrån grundades 2010 och består av Hanna Andersson, Anna-Karin Holtz och Frida Lindberg.

Vi arbetar med lärande inom konst, design och media.

Våra uppdragsgivare är framförallt skolor, museer och andra institutioner.

Vi som arbetar med Den Pedagogiska Designbyrån är alla utbildade på Konstfacks Bildpedagogikprogram.

Genom skapande skola ska barn och unga inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande.

Den Pedagogiska Designbyrån har stor erfarenhet av att arbeta med skapande skola och uppfyller Kulturrådets krav på högre konstnärlig utbildning och pedagogiutbildning.

Vi arbetar gärna ämnesintegrerat och i längre projekt.

Stor del av det arbete vi gör i skolorna sker i nära samarbete med de involverade lärarna och bottnar i aktuella kursplaner. Eleverna förankrar sina kunskaper i till exempel svenska, NO, SO och matematik när de fördjupar sig i ämnet genom filmskapandet.