© BUS

Barnens underjordiska scen BUS

Ett annan slags teater för och med barn 0 - 100 år.

Ett Bus-skap.

Vad är BUS?

Bus är en känsla av lek, kontakt, kreativitet och uppror. Barnens Underjordiska Scen BUS är sedan starten 1998 en installationsteatergrupp i Stockholm som är uppbyggd utifrån denna energi.

BUS arbetar med konst, musik, dans och teater på ett annorlunda sätt. Verken växer fram i långa bågar genom kaos och lek.

Publikens, barn 0-100 år, närvaro och medverkan vävs in i den konstnärliga processen. Föreställningarna förändras ständigt och blir till levande teaterinstallationer.

BUS syfte med detta är att möta och väcka alla barns inre lek och bus.

Denna lekekonst utövas främst på vår underjordiska scen och på Bondegatan, på STHLMS akutsjukBUS samt i form av gatuteater med våra BUSvagnar som besöker skolgårdar, festivaler, gator och torg.

Vår vision är att lek och kreativitet utgör bränslet i kampen för en mer kärleksfull värld.
Vårt koncept är en ständigt levande konstnärlig process med en aktivt medskapande publik.