aliasTEATERN

aliasTEATERN har sina rötter i Latinamerikanska Folkteatern som sedan 1978 har arbetat för möten, integration och berikat den svenska scenkonsten.

aliasTEATERN vill vara en andrumsplats för det annorlunda.

aliasTEATERN representerar världen och brinner för frågor kring identitet, tillhörighet, utanförskap, inkludering och integration. 

aliasTEATERN strävar efter att gestalta människors olika bakgrunder och erfarenheter, människor som tillhör normen och som står utanför. 

Framförallt vill aliasTEATERN starta samhällsdebatt genom konst.