LU 27363950 Sv

Kulan – kulturutbud för barn och unga i Stockholm

Just nu

  • Abonnera egen buss till kulturaktiviteten

    Du får använda medel från Skapande skola för att abonnera en buss som tar eleverna till och från kulturaktiviteten. Ett tidsbegränsat erbjudande för de som vill undvika lokaltrafiken under pandemin.

  • Stockholm Stad Sommarteater 13 Anna Aberg Webb

    Bli en möjliggörare för kultur för barn - även i coronatider

    Barn har rätt till kultur. Kulturupplevelser ger oss möjlighet att vistas i en annan verklighet en stund. Att få en spännande, rolig och kanske tankeväckande upplevelse i tider av oro. Därför kan kulturen fylla en extra viktig funktion nu. Kultur kan också fungera som ett stöd i lärandet och spelar en viktig roll för att utveckla värderingar och samspela med andra.