kulan stockholm start

Kulan – för att barn och unga växer med kultur

 • Dans ReAct! -Actions moving

  Keep it safe

  Publiken samlas vid startpunkten, spänningen stiger - det är en rörlig föreställning! Vad kan en förvänta sig? Vilka är reglerna? Är det säkert?

  Målgrupp: från förskoleklass till gymnasiet

 • Musik Süperstar Orkestar

  Skolgårdskonsert

  Ett möte med den romska brassbandsmusiken från Balkan. Plötsligt sjunger och dansar hela klassen!

  Målgrupp: från 5 år till gymnasiet

 • Dans WithinArt

  SITE SPECIFIC - en platsspecifik föreställning

  Eleverna får vara med i en konstnärlig process där de får utforska en plats genom dans och rörelse och skapar en dansföreställning unik för den platsen.

  Målgrupp: från förskoleklass till årskurs 6

 • Teater Teater Pero

  Hemliga Hörn

  Vi skapar magi med minsta möjliga medel och berättar sagor från världens alla hörn. Denna coronasäkrade föreställning kan spelas utomhus och inomhus.

  Målgrupp: från 3 år till årskurs 3

Just nu

 • Skriva dramatiskt - kulturombudsträff

  Lär er skriva dramatik med Elsa Berggren och Isabel Cruz Liljegren. En kulturombudsträff i samarbete med Centrum för dramatik.

 • Stjärnkalaset Östra 2022

  På grund av rådande pandemiläge har Stjärnkalaset ställts in. Stjärnkalaset arrangeras av Teatercentrum Östra och skulle ha ägt rum den 26-27 januari. 

 • Abonnera egen buss till kulturaktiviteten

  Du får använda medel från Skapande skola för transport som tar eleverna till och från kulturaktören om besöket är en del i ert Skapande skolaprojekt.