Tage Granit

En föregångare inom Skapande skola och interaktiv teater i Sverige.

Tage Granit är en fri teater som verkat sedan 1998 och som under åren gjort ett 20-tal produktioner och spelat för 1000-tals barn och ungdomar. Vi använder oss för det mesta av interaktiv teater och har ett gediget pedagogiskt program till varje produktion.

Tage Granit har under åren utvecklat en egen form av interaktiv teater. En traditionell föreställning upp fram till att ett stort beslut måste fattas. Då måste publiken göra detta tillsammans med karaktärerna och på så vis föra berättelsen vidare. Magin mellan åskådare och skådespelare behålls genom att skådespelarna i roll ber publiken om hjälp och provar förslagen utan att värdera dem. Åskådaren förvandlas från passiv åskådare till en aktiv medskapare utan att själv behöva kliva upp på scenen.

I många av våra produktioner blandar vi teater med pedagogiska delar i workshops med andra produktioner är mer traditionella men någon form av interaktivitet finns allt med.

Vi är mitt upp i ett 3-årigt Allmänna Arvsfonden projekt där vi skapar teater med ungdomar på Statens institutionsstyrelse (SiS) hem. SiS och Tage Granit har i perioder sedan 2012 arbetat tillsammans, bland annat inom ramen för Skapande skola.