Workshop i serieteckning, Lisa Medin

Utbud av digitala workshops för distansundervisning

Här finns ett urval av digitala workshops som går att anpassa till distansundervisning, det vill säga när eleverna inte är på plats i skolan.

Kulturaktörerna leder dig och dina elever i en kreativ skapandeprocess. Tillsammans kommer ni överens om ett passande upplägg.

 • Spoken word med Ordkanon
  Att skapa en text och framföra den med inlevelse. Workshopen kan skrivas eller improviseras. Ordkanon hjälper eleven att ta texten från idé till succé. Eleven får prova på att skriva i olika former och stilar. Ordkanon lägger på effekter och ger tips.
  Ordkanons lektionsupplägg och kontaktuppgifter
 • Skriv låttexter och rap med rapartisten Jesse P
  Eleverna ser på en introduktionsvideo där Jesse P berättar hur man skriver raptexter och hur man kommer igång med sina egna raplåtar. Efter introduktionen börjar eleverna skriva egna raplåtar. Texterna skickas till Jesse P som sedan håller en virtuell låtskrivarverkstad där han bearbetar texter med eleverna.
  Jesse P:s lektionsupplägg och kontaktuppgifter
 • Mima med Pantomimteatern
  Eleverna får möjlighet att undersöka och lära sig att uttrycka sig utan att använda ord. Kroppen och fantasin står i fokus. I en förinspelad film ger skådespelarna på Pantomimteatern en pedagogisk workshop i mim. Skådespelarna ger en introduktion i mim och visar vad kroppen kan uttrycka genom både vardagliga och teatraliska gester. Genom olika övningar uppmuntras eleverna till att ge liv åt osynliga objekt. Skådespelarna bjuder på korta sketcher som inspiration för att väcka elevernas fantasi och kreativitet.
  Pantomimteaterns lektionsupplägg och kontaktuppgifter
 • Skriv monologer med Unga Dramaten
  Låt eleverna jobba kreativt med egna monologer. Unga Dramatens dramaturger inspirerar och introducerar elever i att skriva och ta sig an uppgiften att skriva en monolog. Texterna dramatiseras och gestaltas av Dramatens skådespelare.
  Unga Dramatens lektionsupplägg och kontaktuppgifter
 • Konsten att skriva pjäser med Oskar Sternulf
  Genom egen kreativitet och genom inspiration av en skådespelare och dramatiker får eleven möjlighet att lära sig grunden till att skriva pjäser. Det blir fokus på hur viktigt det är att göra research beroende på vilket ämne man väljer att jobba med och hur man jobbar för att få till en intressant historia, som även ska fungera som en manustext. Eleverna väljer ämnen att jobba utifrån. Oskar kommer aktivt ge eleverna tips och idéer för att de ska kunna gå vidare med sin historia.
  Oskar Sternulfs lektionsupplägg och kontaktuppgifter
 • Poesi med Simon
  Skriv och skapa spoken word med en mästare. Inspirerande workshop med Simon Matiwos. Vinnare av både SM i Poetry Slam och Ortens Bästa Poet 2015. Eleven får bekanta sig med skrivtips och presentationsteknik. Genomgående för Simons workshop är ett fokus på retorik och spoken word som spänner från rim via allitterationer till metaforer.
  Simons lektionsupplägg och kontaktuppgifter 
 • Serie eller mangaworkshop med serietecknaren Lisa Medin
  Eleven får skapa egna figurer som kan användas i olika medier eller berättelser. Lisa går igenom hur man skapar olika slags figurer som används i framför allt tecknade serier och manga, men också andra typer av bildberättande.
  Lisa Medins lektionsupplägg och kontaktuppgifter
 • Interaktiv teater med Kulturhuset stadsteatern i Skärholmen
  Två skådespelare spelar upp korta dialogscener – eleven får vara med och bestämma vad som händer sen. Play - pause - continue. Med utgångspunkt ur den interaktiva metoden som ibland kallas för "communityteater" möter två professionella skådespelare eleven som genom samtal och improvisation får vara med och bestämma händelseförloppet.
  Stadsteatern i Skärholmens lektionsupplägg och kontaktuppgifter
 • Knepen med jonglering
  Cirkusartisterna i Kapsel visar hur alla kan delta i denna 4000 år gamla konstform. Hemligheterna att jonglera avslöjas genom mycket enkla knep som vem som helst kan utföra - Speciella jongleringbollar kommer att användas tillsammans med många överraskande sätt att göra roliga trick med din kropp.
  Kapsels lektionsupplägg och kontaktuppgifter

Uppdaterad