Tema

Digitala workshops

Förslag på aktiviteter där kulturaktören leder en workshop utan att fysiskt träffa barn och elever.

Det finns tillfällen då kulturupplevelser behöver ske på avstånd. I vissa fall kan elever och pedagog samlas i skolan, medan kulturutövaren finns med digitalt. I andra fall är klassen hänvisad till distansundervisning. I det här temat har vi samlat material som förhoppningsvis gör det lättare för er pedagoger att hitta olika workshops som fungerar för dessa situationer.

 • Foto, två dockskådespelare från Marionetteatern visar elever hur de kan arbeta med dockteater. Undervisningen sker via en digital plattform

  Digital workshop - så funkar det

  Är du osäker på hur det fungerar när kulturaktören leder en workshop utan att besöka skolan eller förskolan? Där arbetet sker virtuellt? Här kan du läsa om upplägget!

 • Aktiviteter

  Utbud av digitala workshops

  Aktiviteter där barn och elever är i skolan/förskolan, och kulturaktören leder arbetet digitalt.

 • foto av en hand håller i en penna och tecknar ansikten

  Aktiviteter

  Utbud av workshops på distans

  Här finns ett urval av digitala workshops som går att anpassa till distansundervisning, det vill säga när eleverna inte är på plats i skolan.

 • Foto av två skådespelare som sitter på en scen och förbereder en digital workshop.

  Erfarenheter och lärdomar av digitala workshops

  Lärare och kulturaktörer ger goda råd baserade på deras erfarenheter av det digitala, interaktiva mötet mellan kulturaktör och elever.