Tema

Sexualitet, samtycke och relationer

Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer finns i flera av kurs- och ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska tas upp inom många kurser och ämnen. Ska du arbeta med kunskapsområdet? Här får du inspiration.

 • Aktiviteter på temat

  Här finns tips på aktiviteter som utforskar till exempel normer, genus, sexualitet, kroppsspråk, relationer och jämställdhet.

 • Ryggarna på två flickor som håller om varandra.

  Aktörer som arbetar med temat

  Ta hjälp av av en kulturaktör för att arbeta med kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Här hittar du förslag.

 • Pedagogiskt material

  Läraren Anna Bergqvist berättar hur hon arbetar med kulturella upplevelser som en ingång till kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.