Muntligt berättande

Föreställningar och workshops i berättande, det finns mer än 60 berättaraktiviteter på Kulan. Många workshops erbjuds även digitalt. Det som berättas kan var folksagor, myter, historiska berättelser eller personliga berättelser.

"Att berättelser väcker intresse och skapar förväntningar vid ämnesundervisning är känt sedan länge men att muntligt berättande som metod också gynnar barns och elevers kommunikativa förmågor och språkutveckling har bekräftats i vetenskapliga studier." Skolverkets modul, Läsa och berätta. Ola Henricsson, GU.  

  • Berättarföreställningar

    Här hittar du föreställningar som utgår från kraften i det personliga berättandet. Ibland förstärkta med scenografi och musik.

  • Workshops i berättande

    Korta inspirationspass varvas med metodtips. Roliga övningar som lockar fram elevernas fabuleringsförmåga och berättandets magi.

  • Digitala workshops i berättande

    Via filmer får eleverna inspiration och handfasta tips på hur de kan levandegöra en berättelse. Eleverna arbetar med övningar som bifogas för att sedan via Teams eller Zoom ha en interaktiv träff med kulturaktören och få handledning.