Skriva dramatik

Dramatiker och dramaturger ger workshops i att skriva dramatik. Pedagogiska artiklar om dramaturgins hörnstenar med tillhörande övningar.

Aktiviteter

 • Litteratur och berättande Unga Dramaten

  Unga Dramaten läser monologer - digital workshop

  Låt eleverna jobba kreativt med egna monologer! Unga Dramatens dramaturger inspirerar och introducerar mellan- och högstadieelever till att skriva och ta sig an uppgiften att skriva en monolog. Sedan dramatiseras och gestaltas texterna av skådespelare

  Målgrupp: från årskurs 4 till årskurs 9

 • Litteratur och berättande Sternulfs Nöje

  Konsten att skriva pjäser - digital workshop

  Genom egen kreativitet och genom inspiration av en skådespelare och dramatiker får eleverna möjlighet att lära sig grunden till att skriva pjäser.

  Målgrupp: från årskurs 4 till gymnasiet

 • Teater Pygméteatern

  Skuggspelsteater - en workshop

  Från att skriva en pjäs till att spela den för sina klasskompisar - hela den skapande processen under en skoldag.

  Målgrupp: från 4 år till gymnasiet

 • Foto av olika skuggspelscenografier och dockor,

  Teater Pygméteatern

  Skuggspelsteater - digital workshop

  Pygméteaterns älskade workshop i skuggspel - nu i digital form!!

  Målgrupp: från förskoleklass till gymnasiet

 • Litteratur och berättande Teater Kung och Drottning

  Workshop

  Med teatern som utgångspunkt ger vi eleverna effektiva verktyg för att bygga berättelser med början, mitt och avslut.

  Målgrupp: från årskurs 2 till årskurs 6

Aktörer

 • Centrum för dramatik

  Hos oss hittar du teater-, film-, webb- och radioverkstäder, stand-up, readings och retorikprojekt - alla med det strukturerade berättandet som grund.

Pedagogiskt material

 • En föresläsare står framför en whitboard och berättar om den dramaturgiska kurvan som syns bakom henne

  Årskurs 4–gymnasiet

  Skriva dramatik

  Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Tips på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

 • En interiörscen från ett herrgårdskök, två finklädda kvinnor och en betjänt

  Årskurs 7–gymnasiet

  Arbeta med dramatik

  Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen. Det är Fröken Julie ni ska jobba med.

 • Foto, en upplagen bok med Shakespeares samlade verk

  Årskurs 6–gymnasiet

  Språkutvecklande klassikerprojekt

  Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.