Berätta med film

Lär dig filmiskt berättande och bildanalys, pedagogiska texter och aktörer som håller workshops i att skriva manus och filmens grammatik.

Aktiviteter

 • Litteratur och berättande Centrum för dramatik

  Vi improviserar fram en TV-serie

  med dramatikern Peter Bull-Simonsen.

  Målgrupp: från årskurs 4 till årskurs 9

 • Litteratur och berättande Centrum för dramatik

  Alla kan skriva & göra film!

  En digital workshop med manusförfattaren Anette Skåhlberg.

  Målgrupp: från förskoleklass till gymnasiet

 • Film Stockholms Filmfestival

  Mobila filmverkstaden

  Gör film i skolan! Ge eleverna nya perspektiv och låt dem kliva in i rollen som regissörer, filmfotografer och skådespelare för en dag.

  Målgrupp: från förskoleklass till gymnasiet

Aktörer

 • Stockholms Filmfestival

  Stockholm filmfestival Junior erbjuder kostnadsfria filmvisningar under den årliga festivalen för barn, unga, pedagoger och lärare. Vi erbjuder också pedagogiska filmverkstäder där våra erfarna filmpedagoger besöker skolor i hela Stockholms län!

 • FilmCentrum

  Filmcentrum är en kulturförening och centrumbildning som distribuerar film mot den institutionella marknaden och bedriver filmpedagogisk verksamhet.

 • Linda Skjevik Filmproduktion

  Linda Skjevik Filmproduktion grundades 2004 då hon sålde sin egenproducerad film "Soulman" till SVT.

Pedagogiskt material

 • Elever sitter runt ett bord och arbetar, bildmanus och ipad sett uppifrån

  Förskola–gymnasiet

  Bildmanus

  När du skapar film med dina elever är det bra att, efter en nedskriven kort idé, fortsätta processen med att göra egna bildmanus. På så sätt startar gruppen ett gemensamt tänk kring hur deras idé ska gestaltas via bildspråk.

 • Ett ansikte med endast ögat sett på mycket nära håll

  Förskola–gymnasiet

  Berätta med rörlig bild

  När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.