Övningar för att förbättra klassrumsklimatet

Här hittar du dramaövningar som bidrar till ökad samarbetsförmåga, kreativitet och stärkt språkutveckling. Ibland behöver övningarna inte ha något annat syfte än att bryta av ett tungt block och få in en paus med rörelse och skratt för att eleverna sedan med fördjupad koncentration ska kunna arbeta vidare.

  • Foto av en dramaövning. Du ser elever som står mitt emot varandra och håller upp upp armarna som ett tak medan en elev går under taket

    Alla årskurser

    Att förbättra klassrumsklimatet

    Förslag på övningar med syfte att förbättra kommunikation och samarbete i klassen. De flesta övningar illustreras med bilder eller filmer. Bilder som förtydligar uppgiften eller där du ser hur ledaren introducerar och leder övningen.