Dramaövningar

Drama är att använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer i ett pedagogiskt syfte. Ett lustfyllt lagarbete där processen är viktigare än resultatet. En metod för att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikationen i klassen.

  • Kulturaktörer leder samarbetsövningar

    Förslag på workshops där eleverna får träna samarbetsförmåga, kommunikation och lyhördhet med hjälp av cirkus- och teaterinspirerade övningar. Några workshops erbjuds även digitalt

  • Att välkomna en ny klass med dramaövningar

    Förslag på dramaövningar som bryter isen med rörelse och skratt. Övningar där alla får tala och blir sedda är perfekt att starta med om eleverna inte känner varandra.

  • Övningar för att förbättra klassrumsklimatet

    Förslag på övningar som ruckar på fastlåsta positioner i klassen. Som undervisande lärare har vi större chans att få med alla i gruppen än en obekant dramaledare som kommer in tillfälligt. Vi känner eleverna och kan tänka strategiskt på hur vi skall para ihop elever och vilka roller vi skall ge dem.