Tema

Digitala workshops

Förslag på aktiviteter där kulturaktören leder en workshop utan att fysiskt träffa barn och elever.

Det finns tillfällen då kulturupplevelser behöver ske på avstånd. I vissa fall kan elever och pedagog samlas i skolan, medan kulturutövaren finns med digitalt. I andra fall är klassen hänvisad till distansundervisning. I det här temat har vi samlat material som förhoppningsvis gör det lättare för er pedagoger att hitta olika workshops som fungerar för dessa situationer.