Utställningar och workshops

Tema demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

  • Bilden visar elever.

    Muséer Forum för levande historia

    Workshop i Demokrati Pågår

    Demokratin är fantastisk men komplicerad! Den tar inga raka vägar och blir nog aldrig riktigt färdig. Och det är vi tillsammans som kan göra den bättre och starkare.

    Målgrupp: från årskurs 4 till årskurs 6