Teater- och dansworkshops i identitet och kroppsspråk

Utforska kroppsspråkets betydelse bli medveten om olika kulturella och sociala koder och hur vi förhåller oss till varandra.

 • Dans UTMANA

  Framsteg

  Ett nyskapande jämställdhetsarbete med dans och rörelse.

  Målgrupp: från 3 år till årskurs 6

 • Teater Teater De Vill

  Identitetsworkshop

  Workshopen lyfter frågor kring identitet, självbild och självkänsla. Vi arbetar lustfyllt med dramaövningar, improvisation och gestaltning.

  Målgrupp: från förskoleklass till gymnasiet

 • Teater Hello Creative

  Creative Impro - Improvisationsprojekt!

  Tema Identitet med infallsvinklarna: Vem är jag i klassen? Vilka är vi i klassen? Hur speglas genus i klassen?

  Målgrupp: från årskurs 5 till gymnasiet

 • Dans Framework Dancing Art

  Känslolabyrinten

  Det är snett, det är vint i vår labyrint. Det finns vinklar och vrår och en trång korridor, så se upp var du går och håll in dina tår!

  Målgrupp: från förskoleklass till årskurs 3

 • Två personer i rosa ljus

  Teater Kulturhuset Skärholmen

  Teaterimpro tema: känslor - digital workshop

  Tillsammans med 2 skådespelare improviserar, leker, samtalar och testar ni olika teaterövningar kring temat känslor.

  Målgrupp: från årskurs 1 till gymnasiet