Konst och bild

Workshops i identitetsskapande och att bli medskapare i det offentliga rummet.

 • Konst och bild Anna Hesselgren

  Urbana Rörelser - en kollaborativ kartläggning

  Vi är många människor som bor, arbetar och rör oss i det offentliga rummet. Vilka vägval gör du och varför?

  Målgrupp: från årskurs 1 till gymnasiet

 • Film Konstdepartementet

  Felice Hapetzeder: Tusen bilder

  Rörlig bild skapar identitet och ger röst. I workshopen Tusen bilder får ungdomar arbeta med filmens språk.

  Målgrupp: från årskurs 7 till gymnasiet