Tema: Svåra frågor och tunga ämnen

I temat finns förslag på konst, scenkonst och pedagogiskt material som rör allt från identitet till ondska. Kulturupplevelser kan skapa förutsättningar att tänka kring och samtala om riktigt svåra ämnen och sammanhang. Eleverna kan lyfta svåra frågor utan att det behöver bli personligt.

 • Aktiviteter

  Scenkonst och filmer som på olika sätt är en ingång för att samtala om svåra frågor. Till exempel våld och orättvisor, Förintelsen samt utsatthet på sociala medier.

 • Workshops

  Workshops som på olika sätt är en ingång för att arbeta med svåra frågor – allt i från utsatthet och att utforska sin egen gräns till att bearbeta funderingar och rädslor kring döden.

 • Pedagogiskt material

  Här får du två konkreta modeller för djupläsning, bearbetning och samtal av skönlitteratur och scenkonst. Du kan också se filmade samtal där gymnasielärare och Unga Klaras ensemble pratar om teater i undervisningen.

 • Kulturens betydelse i tider av oro

  Kultur kan hjälpa våra elever att reflektera och öppna upp för samtal om sådant som kan vara svårt att prata om.