Tema: Skapa trygghet för lärande

Tips på scenkonst och övningar som syftar till ett tryggt och tolerant klassrumsklimat.

  • Aktiviteter

    Scenkonst om känslor, samarbete och relationer. Interaktiva föreställningar som bjuder in publiken till handling, värderingsövningar och samtal.

  • Workshops

    Teaterövningar där eleverna får utforska kroppsspråk och hur vi förhåller oss till varandra. Cirkusövningar som innebär rörelse och skratt samt kräver samarbete, tillit och lyhördhet. Eleverna kan träna sig i att hantera konflikter i forumspel.

  • Pedagogiskt material

    Dramapedagogik som ett medel för att träna på kommunikation, koncentration och samspel. I sex korta filmer visar och förklarar läraren Jordi Almedia enkla övningar som kan utföras tillsammans med dina elever.