Tema: Muntligt berättande

Det finns mer än 60 berättaraktiviteter på Kulan med kulturaktörer som berättar, improviserar, sjunger och erbjuder föreställningar med tillhörande workshops om så önskas.

"Att berättelser väcker intresse och skapar förväntningar vid ämnesundervisning är känt sedan länge men att muntligt berättande som metod också gynnar barns och elevers kommunikativa förmågor och språkutveckling har bekräftats i vetenskapliga studier." Skolverkets modul, Läsa och berätta. Ola Henricsson, GU.  

  • Aktiviteter

    Det som berättas kan var folksagor, myter, historiska berättelser eller personliga berättelser. Föreställningarna är interaktiva och använder sig ofta av ramsor, rytmik, musik och bilder. Det kan handla om allt från drakar till Linné.

  • Workshops

    Elever som lärt sig konsten att berätta vågar ta plats och uttrycka sig inför andra. Här finns olika metoder för att göra en berättelse fängslande.