Workshops på temat demokrati och värdegrundsfrågor

Individ- och gruppstärkande workshops som övar kommunikation, lyhördhet och samarbetsförmåga samt workshops i att göra sin röst hörd.

Detta är ett urval av kulturaktiviteter. Det finns fler att välja bland i Kulans utbud. 

Hela utbudet av kulturaktiviteter

 • Teatteri Sydänkäpy

  Andu Rappare / Andu Räppäri

  En sagostund med musik, rim och samtal

  Målgrupp: från 3 år till årskurs 2 Kulturform: Litteratur och berättande Musik

 • Hello Creative

  Creative Impro - Improvisationsprojekt!

  Tema Identitet med infallsvinklarna: Vem är jag i klassen? Vilka är vi i klassen? Hur speglas genus i klassen?

  Målgrupp: från årskurs 5 till gymnasiet Kulturform: Teater

 • Teater De Vill

  Forumspel

  I våra forumspel arbetar vi med teater som medel för att motverka negativt grupptryck. Vi uppmuntrar till att inkludera och finna positiva exempel.

  Målgrupp: från årskurs 1 till årskurs 6 Kulturform: Teater

 • Teater Pero

  Hemliga hörn - Digital workshop i berättande

  Teater Pero presenterar en rolig workshop i scenframställning och storytelling där eleverna inspireras av berättelser ur föreställningen Hemliga hörn.

  Målgrupp: från förskoleklass till årskurs 6 Kulturform: Litteratur och berättande Teater

 • Teater De Vill

  Identitetsworkshop

  Workshopen lyfter frågor kring identitet, självbild och självkänsla. Vi arbetar lustfyllt med dramaövningar, improvisation och gestaltning.

  Målgrupp: från förskoleklass till gymnasiet Kulturform: Teater

 • Teater De Vill

  Konfliktworkshop

  Med teater som medel får eleverna bearbeta verkliga konfliktsituationer och undersöka olika vägar för konflikthantering.

  Målgrupp: från årskurs 7 till gymnasiet Kulturform: Teater

 • Teatteri Sydänkäpy

  Låtskriveri och rapmusik - digital workshop

  Under 2022 är rap workshoppen en interaktiv virtuell låtskrivarverkstad med rapartisten Jesse P!

  Målgrupp: från årskurs 3 till gymnasiet Kulturform: Musik Litteratur och berättande

 • 20TAL

  Poesifabriken - även som digital workshop

  I en vanlig fabrik tillverkas saker som ser precis likadana ut. I Poesifabriken skapas en mycket större värld med många olika sorters dikter!

  Målgrupp: från årskurs 1 till gymnasiet Kulturform: Litteratur och berättande

 • Teatteri Sydänkäpy

  Rap-workshop

  Låtskriveri, inspiration och rapmusik i en interaktiv workshop som pågår under en lektion.

  Målgrupp: från årskurs 3 till gymnasiet Kulturform: Musik

 • Below Zero

  Samarbetsworkshop

  Vill era elever öva upp sin samarbets- och kommunikationsförmåga genom cirkus, lära sig ett nytt språk och på köpet lära sig grunden till jonglering? Då är det här rätt workshop för er!

  Målgrupp: från förskoleklass till årskurs 9 Kulturform: Cirkus Teater

 • Pantomimteatern

  Vänskap & Integration

  I denna workshop utforskar vi bl a kroppsspråkets betydelse, fysiska koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Fokus på tillit och vänskap.

  Målgrupp: från 3 år till gymnasiet Kulturform: Teater

 • Workshop om språkutveckling och samarbete

  I denna workshop jobbar vi kring språkutveckling, samarbete och kommunikation.

  Målgrupp: från 2 år till 5 år