Tema: Demokrati och värdegrundsfrågor

Förslag på föreställningar, musik, utställningar, filmer och workshops som berör, informerar och stärker den demokratiska kompetensen. Allt från individ och gruppstärkande övningar till historiska nedslag och internationella utblickar.

  • Aktiviteter

    Förslag på föreställningar, musik, utställningar och filmer som berör, informerar och stärker den demokratiska kompetensen. Allt i från kultur som berättar om demokratins historia till aha-upplevelser.

  • Workshops

    Individ- och gruppstärkande workshops som övar kommunikation, lyhördhet och samarbetsförmåga samt workshops i att göra sin röst hörd.

  • Pedagogiskt material

    Exempel på värderingsövningar där eleverna övar sig i att ta ställning eller uttrycka sina åsikter. För att uppnå ett tillåtande och prövande samtal i klassrummet finns även konkreta övningar som som gör att eleverna känner sig trygga med varandra.