Workshops för Skapande skola

Många kulturaktörer erbjuder färdiga upplägg för Skapande skola. Antingen som enstaka workshop eller upplagt i flera steg. Här hittar du ett urval workshops, både digitala och på plats i skolan eller annan plats som ni kommer överens om.

 • Cirkus

  När eleverna får pröva, öva och lyckas i cirkus- och teaterinspirerade övningar stärks deras självförtroende och självkänsla. Alla kan alla delta utifrån sina egna förutsättningar. Eleverna tränar också tillit, samarbetsförmåga och lyhördhet. Aktörerna kan också hjälpa er att planera uppvisningar.

 • Dans

  Det finns flera former av dans att testa. Workshopen kan vara en kreativ samarbetsövning där eleverna med enkla verktyg lär sig att koreografera och framföra sin dans , tillsammans eller inför varandra. Den kan också användas i värdegrundsarbetet för att synliggöra normer som exempelvis genus.

 • Design

  Konstworkshops där eleverna får möjlighet att experimentera med olika material. Skapa textila verk med hjälp av återvunna material eller använd design för att intressera eleverna för innovativ teknik.

 • Film

  Fördjupning i olika tekniker, som att arbeta med greenscren, musik, ljudläggning eller animation. Möjlighet att gå vidare och skriva manus, gestalta och redigera film.

 • Konst och bild

  Arbete med foto, skulptur, måleri eller serietecknande för materialkännedom och möjlighet att använda konst för att gestalta och visualisera den egna upplevelsen.

 • Litteratur och berättande

  Med lek och rörelse, sagor, rim och ramsor för de yngre eleverna till övningar i berättande, spoken word, skriva monologer, manus och dramaövningar för äldre elever.

 • Musik

  Workshops i att använda olika tekniker som hiphop, rap, pop och visor för att skriva och framföra musik.

 • Teater

  Övningar i drama, improvisation, forumspel eller skuggspelsteater. Workshops som kan fördjupas genom att skriva och framföra teater. Teaterformen är ett utmärkt sätt att behandla ämnen som är aktuella i undervisningen.