Tips inför arbetet med Skapande skola

Våra bästa tips för ett lyckat Skapande skola-projekt.

Lägg Skapande skola tidigt på läsåret

Det kan vara bra att lägga kulturprojekt i början av läsåret för att dra nytta av dess effekter på individ och gruppnivå. I utvärderingar framkommer till exempel:

  • Skapande skola bidrar till skolans kunskaps- och sociala mål.
  • De hade kul. Det blir en social aspekt av det hela som är bestående och bidrar till gemenskap.
  • Skapande skola projekt stärker gruppkänslan och skapar fungerande klasser.

Prioritera

Det är glädjande många skolor som söker bidraget Skapande skola. Men det innebär att den enskilda skolan inte får lika stort bidrag per elev som för några år sedan. I skolan kan det vara bra att prioritera mellan årskurser och satsa på kvalitet framför kvantitet.

Om ni väljer ut en eller flera årskurser som får del av det bidraget är det lättare att göra en satsning som sätter avtryck i skolan och hos eleverna. Om eleverna vet att alla får arbeta med Skapande skola när de går i en viss årskurs upplevs det inte orättvist. Det blir något att se framemot.

Låt gärna klassen träffa samma aktör tre gånger, då hinner det bli en lärandeprocess och elever och lärare får med sig verktyg och metoder att jobba vidare med i skolan.  

Kombinera gärna med subventionerade kulturupplevelser

Vi får ofta frågan om pengar från Skapande skola får användas till föreställningar och workshops som har Kulanpremie. Det är något vi verkligen uppmuntrar. Att aktiviteten har Kulanpremie innebär att Kulans referensgrupp anser att den är väl värd att ta del av. Men kom ihåg att Skapande skola bidrag enbart får användas till kulturupplevelser om det innebär att eleverna får fördjupa scenkonstupplevelsen.

Pengar från Skapande skola kan inte användas till författarbesök däremot går det bra om författaren håller en skrivarworkshop. Inom författarförbundet finns också illustratörer som kan hålla workshops.

Skriv avtal med kulturaktören

Trots att ni har kommit överens om ett gemensamt upplägg är det bra att ha det viktigaste i skrift så att ni och kulturaktören menar samma sak. Hur många timmar ska aktören arbeta, är det några krav på högsta antal deltagare, teknik, mörkläggning, ska skolan ansvara för inköp av material med mera? De flesta kulturaktörer är vana att skriva avtal och har oftast ett standardiserat avtal som ni ska signera och sända tillbaka en kopia.

Inför redovisning av Skapande skola

För att underlätta redovisningen vid vårterminens slut är det bra att upprätta en gemensam mapp eller dokument som ni fyller på vartefter ni arbetat med en kulturaktör. I slutet av läsåret kan det vara lätt att glömma namnet på några ni samarbetat med. Har ni exempelvis arbetat med en författare, skriv in författarens namn. Det räcker inte att hänvisa till Författarcentrum. Har ni arbetat med en dans- teater- cirkus eller musikgrupp räcker det med att uppge gruppens namn.

Erfarenheter av Skapande skola

Myndigheten för kulturanalys har utvärderat Skapande skola och i samtalet med rektorer framkommer erfarenheter som delas av många. Till exempel:

  • Genom att eleverna får uppleva olika sätt att uttrycka sig får de med sig något i livet som bidrar till välbefinnande.
  • Skapande skola-projekt stärker också elever som individer. Eleverna tränas i kompetenser som analysförmåga, kritiskt tänkande, värderings och kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, självständighet och ansvarstagande.
  • Skapande skola öppnar för nya perspektiv och en meningsfull fritidssysselsättning som eleven annars inte skulle upptäckt.

Uppdaterad