Så här söker du bidraget Skapande skola

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående förskolor och grundskolor. Det är huvudmannen som ansöker om bidraget hos Kulturrådet.

  • I Stockholm är det utbildningsförvaltningen som är huvudman och ansöker om bidraget för kommunala skolor. Varje rektor får särskild information om förfarandet för detta.
  • För stadens kommunala förskolor bestämmer respektive stadsdelsförvaltning om de ska söka bidraget.
  • För fristående skolor och förskolor finns information på Kulturrådets webbplats.
    Information om hur fristående verksamheter ansöker om bidraget, Kulturrådets webbplats

Dessa konstformer kan du välja bland

Kulturprojektet som skolan vill arbeta med inom ska ha en koppling till några av Kulturrådets valda konstområden: Arkitektur, Cirkus, Dans, Film, Foto, Konst/bild/form, Litteratur/berättande/skrivande, Musik, Slöjd/hantverk/design eller Teater/drama.

Områden som exempelvis teknik, natur, media- och informationskunnighet, historia, programmering och så vidare är skolämnen och inte konstområden.

Kultur- och konstupplevelser är en del av skolans uppdrag och ska betalas av elevpengen. De kan betalas med pengar från Skapande skola om det är en integrerad del i en konstnärlig process där tyngdpunkten ligger på elevernas eget kreativa skapande.

Uppdaterad