barn leker med såpbubblor.

Så här fungerar Skapande skola

Vad får pengar från Skapande skola användas till? Fokus ska vara på elevers eget skapande tillsammans med en professionell kulturaktör.

Det här får du använda pengarna till

Om du vill göra ett konst- eller kulturprojekt kan du ta in en professionell kulturaktör som stöd. Kostnaden för denna resurs bekostas av ett nationellt bidrag som heter Skapande skola och ges av Kulturrådet.

Fokus på elevers eget skapande

Projekten ska ha fokus på barn och ungas eget skapande inom konstområden och ge dem möjlighet att fördjupa sig i och utforska konstnärliga uttryck som en del i den ordinarie undervisningen.

Barn och unga ska vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av projektet.

Samarbeta med professionella kulturaktörer

Aktören som skolan vill anlita ska ha en koppling till Kulturrådets konstområden. En kulturaktör eller pedagog som är professionell inom sitt yrke men inte utbildad inom Kulturrådets konstområden, kan inte betalas med bidrag från Skapande skola.

Vanliga frågor och svar

Kulturprojektet som skolan vill arbeta med inom ska ha en koppling till några av Kulturrådets valda konstområden: arkitektur, cirkus, dans, film, foto, konst/bild/form, visuell konst, litteratur/berättande/skrivande, musik, slöjd/hantverk/design eller teater/drama.

 

Här finns aktörer och projekt som är godkända för Skapande skola inom Stockholms stad.

Anlita kulturaktörer för Skapande skola

Det går bra att använda Skapande skola-medel för att betala för en föreställning eller visning om det är en del i ett större Skapande skola-projekt. Tyngdpunkten ska ligga på elevernas eget kreativa skapande tillsammans med en professionell kulturaktör. Arbetet behöver inte ske i direkt anslutning till besöket utan kan ske i andra lokaler.

Har du fått medel från det nationella bidraget Skapande skola kan du även använda Kulanpremien och subventionerade författarbesök genom Läsning Pågår för att bekosta ditt projekt. 

Bekosta kulturupplevelser och kulturprojekt

De professionella kulturaktörerna bidrar med sin kunskap och erfarenhet och ger pedagogerna inspiration till nya arbetssätt och ingångar. På sikt medverkar det till att detta integreras i undervisningen och utvecklar skolans arbete med konst, kultur och estetiska lärprocesser. För är eleverna är det spännande att träffa en verksam konstnär.

Kommunala skolor 

Skolans rektor får information från utbildningsförvaltningen och gör en intresseanmälan. Utbildningsförvaltningen, som är huvudman, skickar en samlad ansökan till Kulturrådet.

Fristående skolor

Varje huvudman är själv ansvarig för ansökan.

Skapande skolas bidragsguide, Kulturrådets webbplats

Uppdaterad