Foto: Kulan

Planera skapande skola-projekt

Här finns ett antal fiktiva exempel som kan inspirera till hur ett Skapande skola-projekt kan utformas.

I projekt som genomförs på kommunala skolor i Stockholms stad ska elevers eget skapande ska vara i centrum. Du kan välja mellan de färdiga workshops som är godkända för Skapande skola. Du kan också designa ett eget projekt tillsammans med en av de kulturaktörer som finns på Kulan.

Här följer sex fiktiva exempel som utgår från tankesättet att lära om konst, i konst och med konst.

Utöver detta tillkommer det minst lika viktiga perspektivet - att lära genom konst. Detta perspektiv är en subjektiv upplevelse som berör de kroppsliga och sinnliga erfarenheter eleverna gör när de skapar och uttrycker sig genom olika konstnärliga tekniker, metoder och hantverk. Det handlar också om vad eleverna lär sig om sig själva genom en konstnärlig upplevelse.

Spoken word – samhällskunskap och svenska

  • Eleverna får skriva och framföra spoken word tillsammans med en poet inom ramen för samhällskunskap och svenska. Elevernas dikter berör tematiskt frågor om mänskliga rättigheter.

Eleverna lär i sig om spoken word som konstnärligt uttryck. De får kunskaper i spoken word genom det egna skrivandet och framförandet. Eleverna får fördjupande kunskaper om FN:s deklaration om mänskliga rättigheter genom att skapa spoken word-poesi. De lär sig med spoken word.

Dockteater – religion och svenska

  • Eleverna skriver korta manus utifrån moraliska dilemman. De får tillverka skuggspelsdockor och utforma en kort föreställning tillsammans med dockmakare och dockspelare. De spelar upp sina skuggspel för yngre elever på skolan.

Eleverna lär sig om dockteater som konstnärligt uttryck. De får kunskaper i dramaturgi, skuggspel och dockmakeri när de skapar egna föreställningar. Eleverna får fördjupade kunskaper i språk och etiska frågor genom att skapa dockteater. De lär sig med dockteater.

Animation – samhällskunskap

  • Eleverna skriver korta faktatexter om olika samhällsfunktioner som räddningstjänst, polis, sjukvård och skola med mera. Tillsammans med en filmare skapar eleverna cut out-animationer med inlästa berättarröster och ljudeffekter. Filmerna visas sedan i klassen och för yngre årskurser.

Eleverna lär sig om animation som konstnärligt uttryck. De får kunskaper i stopmotion animation, bildspråk och filmredigering när de skapar sina filmer. Eleverna får fördjupade kunskaper om olika samhällsbärande funktioner genom att skapa animerad film. De lär sig med animation.

Dans – biologi

  • Eleverna besöker Fjärilshuset tillsammans med en dansare. På muséet studerar de fjärilarnas färg, form och rörelse genom att teckna eller filma dem. Tillbaka i skolan skapar eleverna, tillsammans med dansaren, egna koreografier utifrån fjärilens rörelse och utveckling från puppa till fjäril.

Eleverna lär sig om dans som konstnärligt uttryck. De får kunskaper i dans genom att de skapar egna koreografier som de framför. Eleverna får fördjupande kunskaper om fjärilens metamorfos genom att skapa egna danser. De lär sig med dans.

Bildkonst – teknik

  • Eleverna får i uppgift att gestalta abstrakta begrepp som berör digitalisering; internet, algoritm, cookies, moln med mera tillsammans med en konstnär. De arbetar i blandade material och tekniker. Elevernas bilder hängs upp i en utställning och deras olika föreställningar och gestaltningar diskuteras i grupp. Upplägget är ett delmoment i ett fördjupande arbete om Internet.

Eleverna lär sig om bildkonst som konstnärligt uttryck. De får kunskaper i färg, form och komposition när de skapar egna bilder. Eleverna får fördjupande kunskaper om digitala infrastrukturer genom bildskapande och analys. De lär sig med bild.

Cirkus – fysik

  • Eleverna arbetar tillsammans med cirkusartister. Genom cirkusövningar och tekniker undersöker de begreppen tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion.

Eleverna lär sig om cirkus som konstnärligt uttryck. De får grundläggande kunskaper i akrobatik, balans, trapets och jonglering under de fysiska övningarna. Eleverna får fördjupade kunskaper i kraft och rörelse genom att testa olika cirkus-tekniker. De lär sig med cirkus.

Har du frågor?

Arbetar du på en kommunal grundskola i Stockholms stad och har frågor angående Skapande skola, mejla: skapandeskola@edu.stockholm.se

Uppdaterad