Teater och Skapande skola

I vanliga fall utformar ni ert Skapande skola-projekt tillsammans med en aktör. I år har vi dock - för att underlätta under rådande situation - även sammanställt coronaanpassade aktiviteter som är godkända för Skapande skola.

I år kan ni välja mellan följande:

  1. kontakta någon av aktörerna nedan och planera ett projekt utifrån era önskemål och aktörens kompetenser
  2. välja en coronaanpassad Skapande skola-aktivitet i urvalet nedan

Om ni undrar över regler och ansökningsprocess finns stöd att få. Och hör av er om något känns svårt eller om ni behöver fler tips på projekt! Notera att denna information vänder sig till kommunala skolor inom Stockholms stad. Har du en annan huvudman kan urvalet vara annorlunda.

Övergripande information om Skapande skola

a. Hitta en aktör att arbeta med

Alla aktörer inom konstformen teater som är godkända för Skapande skola

b. Hitta en coronaanpassad Skapande skola-aktivitet inom teater

Dockworkshop (digital), Dockteatern Tittut En digital dockworkshop med dockan Barbara och dockmakare Lisa. Välj mellan två slags dockmakar-workshops: handdocka (strumpa) eller stavdocka.

Workshop med kroppen som uttrycksmedel, Hello Creative Teaterlekar, improvisationer och dramaövningar för fantasi och samarbete. Utifrån valt tema, så som exempelvis Identitet, Orättvisa/Rättvisa, Vänskap, Framtidsdrömmar eller Historiens Avtryck, skapar vi bland annat minipjäser i grupp.

Nya skor (workshop), Molièreensemblen Barnen prövar imaginära magiska skor och öppnar mystiska skolådor för att utforska deras hemligheter. Vi arbetar med spegelövningar, att bygga en mänsklig maskin och att skicka ljud och rörelse mellan varandra. Barnen får också pröva på den populära wickydicky- koreografin eller skapa en helt egen dans.

Mimsagor, Pantomimteatern En berättelse skapas och leks fram med utgångspunkt i enkla klassiska sagor, med hjälp av mim, enkel rekvisita, kostym och "instrument". Barnen delas in i grupper, och under ledning av en mimskådespelare får grupperna arbeta med varsin del av berättelsen. Varje grupp iscensätter därefter sin del av sagan.

Pusselteater, Teater Sláva En härlig allkonstdag utomhus, med fokus på nordisk mytologi och musik, berättande, rörelse och samarbete.

Rap-workshop, Teatteri Sydänkäpy Eleverna inspireras och uppmuntras att skriva egna texter, de lär sig nya ord och uttryck och övar på att rimma, under ledning av rapartisten Jesse P. Eleverna får också möjlighet att framträda för sina klasskamrater i slutet av lektionen. Workshopen kan hållas på svenska, finska eller på engelska.

Uppdaterad