Musik och Skapande skola

I vanliga fall utformar ni ert Skapande skola-projekt tillsammans med en aktör. I år har vi dock - för att underlätta under rådande situation - även sammanställt coronaanpassade aktiviteter som är godkända för Skapande skola.

I år kan ni välja mellan följande:

  1. kontakta någon av aktörerna nedan och planera ett projekt utifrån era önskemål och aktörens kompetenser
  2. välja en coronaanpassad Skapande skola-aktivitet i urvalet nedan

Om ni undrar över regler och ansökningsprocess finns stöd att få. Och hör av er om något känns svårt eller om ni behöver fler tips på projekt! Notera att denna information vänder sig till kommunala skolor inom Stockholms stad. Har du en annan huvudman kan urvalet vara annorlunda.

Övergripande information om Skapande skola

a. Hitta en aktör att arbeta med

Alla aktörer inom konstformen musik som är godkända för Skapande skola

b. Hitta en coronaanpassad Skapande skola-aktivitet inom musik

Sjung med Bokstavskören, Bokstavskören Vi utgår från välkända låtar som barnen redan kan, och vi använder bokstäver för att skapa klanger och rytmer. Kan du se ut som ett L samtidigt som du sjunger ett A? Vad blir det tillsammans?

Workshop i instrumentbygge, Kapellet Eleverna får bygga sitt eget instrument tillsammans med instrumentbyggare och musiker. Workshopen avslutas med att deltagarna tillsammans spelar på sina instrument.

Jag slog en kille idag, Orkesterpop Med musikens hjälp och utan moraliska pekpinnar sjunger och pratar Mija Folkesson och David Shutrick om konflikter, tävlingar och om hur man kan vara en bra vinnare och förlorare. Vi leker också med olika sångsätt och improviserar fram frågor och svar, något som kan leda till en alldeles egenkomponerad trudelutt.

Skapa och komponera, Stockholms Saxofonkvartett På ett avspänt och pedagogiskt sätt presenterar vi - en av Europas främsta ensembler för ny musik - en ny, spännande klangvärld för eleverna. De får sedan vara med och skapa en gemensam komposition med hjälp av enkel grafisk notation samt improvisationsinslag.

Skolgårdskonsert, Süperstar Orkestar Ett möte med den romska brassbandsmusiken från Balkan. Medlemmarna i orkestern spelar, berättar om sina instrument och om sina möten med musiker och människor på Balkan. Eleverna får lära sig en sång, en dans och klappa rytmer. Plötsligt sjunger och dansar hela klassen!

Världens bästa vatten, Vattenmannen och Speed En musikworkshop där barnen får vara med och sjunga, dansa och diskutera! Varför är det viktigt att tvätta händerna? Kan vattnet ta slut? Hur långt kan en nysning åka? Under föreställningen är barnen med och skapar en helt ny låt om vatten.

Pusselteater, Teater Sláva En härlig allkonstdag utomhus, med fokus på nordisk mytologi och musik, berättande, rörelse och samarbete.

Rap-workshop, Teatteri Sydänkäpy Eleverna inspireras och uppmuntras att skriva egna texter, de lär sig nya ord och uttryck och övar på att rimma, under ledning av rapartisten Jesse P. Eleverna får också möjlighet att framträda för sina klasskamrater i slutet av lektionen. Workshopen kan hållas på svenska, finska eller på engelska.

Uppdaterad