Dans och Skapande skola

I vanliga fall utformar ni ert Skapande skola-projekt tillsammans med en aktör. I år har vi dock - för att underlätta under rådande situation - även sammanställt coronaanpassade aktiviteter som är godkända för Skapande skola.

I år kan ni välja mellan följande:

  1. kontakta någon av aktörerna nedan och planera ett projekt utifrån era önskemål och aktörens kompetenser
  2. välja en coronaanpassad Skapande skola-aktivitet i urvalet nedan

Om ni undrar över regler och ansökningsprocess finns stöd att få. Och hör av er om något känns svårt eller om ni behöver fler tips på projekt! Notera att denna information vänder sig till kommunala skolor inom Stockholms stad. Har du en annan huvudman kan urvalet vara annorlunda.

Övergripande information om Skapande skola

a. Hitta en aktör att arbeta med

Alla aktörer inom konstformen dans som är godkända för Skapande skola

b. Hitta en coronaanpassad Skapande skola-aktivitet inom dans

The Playground, Ansadans - Ett ovanligt dansäventyr på en helt vanlig lekplats! Föreställningen är inkluderande och varm. Alla barn på lekplatsen blir sedda och på ett tryggt sätt integrerade i föreställningen. 

Tungumál, aliEn Dance Company En föreställning som tar avstamp i Barnkonventionen artikel 12, som slår fast att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Vissa språk hörs, andra syns eller känns. Hur kommunicerar du?

Upp och ut!, Ensemble Yria Med sånger, sinnrika upplevelser och interaktivitet stimuleras den språkliga och motoriska utvecklingen. Med mod och lite fantasi kommer vi nå oanade höjder!

Känslolabyrinten skolgårdsworkshop, Framework Dancing Art Dansworkshop där vi testar hur olika känslor kan uttryckas med rörelser och tar oss genom en labyrint med fantasins hjälp.

Lövkoja, Ingrid Olterman Dans Vi får se delar av föreställningen Lövkoja och barnen bjuds in att delta i olika moment som involverar föreställningens tema - koja, natur, rytmik och rörelse.

Hör du vinden?, Ingrid Olterman Dans Slagverkare och dansare fyller föreställningen med rytmer, musik, dans och sång. Föreställningen följs av en dansverkstad där barnen får prova på rörelser och sjunga tillsammans med de medverkande.

Gör din egen sound-walk!, Johanssons Pelargoner och Dans En ljuddesigner/kompositör och en danspedagog/koreograf kommer till skolan. Välj mellan en prova-på-workshop och ett paket med tre workshops som innefattar att eleverna efter projektets slut får en färdigklippt version av sin soundwalk.

Post Wedding Depression, Johanssons Pelargoner och Dans Ett generöst performanceverk som bjuder in van och ovan publik att se, höra, känna, uppleva och delta. Dansens utformas och utvecklas utifrån platsen där den spelas och mötet med publiken. Ett kostymdrama som överraskar.

Yttre och inre omställning, UTMANA Workshop med normkreativ dans och rörelse, avslappningsövningar, samtal samt tillverkande av hantverk av naturmaterial och praktiska kunskaper som att göra eld med friktion och bågdrill.

 

 

Uppdaterad