Dockteaterskådespelare från Marionetteatern samtalar med elever.

Digital workshop – så funkar det

På Kulan finns digitala workshop inom alla kulturformer. De flesta följer ungefär samma pedagogiska- och tekniska upplägg.

Vanligt upplägg

Virtuella möten med kulturaktörer och konstnärer är en ingång till varierade undervisningsformer och lärande genom kultur. Digitala workshops har ofta detta upplägg:

  1. Film - Eleverna ser en inspirationsfilm.
  2. Uppgifter i filmen - lärare kan pausa filmen så att elever arbetar med ett moment i taget. I slutet av filmen får eleverna instruktioner och konkreta uppgifter som de ska arbeta med och skicka in till kulturaktören.
  3. Kulturaktören bearbetar insänt material - förbereder respons på elevernas material.
  4. Virtuella verkstäder - Därefter träffas elever och kulturaktörer online i klassrummet via storbildskärm och har interaktiva virtuella verkstäder. Eleverna visar hur de har löst uppgifterna och kulturaktören ger feedback och konstruktiva råd på hur de kan utveckla och förbättra arbetet.
  5. Uppvisning - projektet avslutas med någon form av uppvisning.

I dessa workshops kommunicerar kulturaktören live med eleverna genom digitala plattformar som exempelvis Teams, Zoom eller Google Meet. Om det behövs köpas in material till verkstäderna kan skolan antingen få detta levererat av kulturaktören, alternativt få en inköpslista med vad som behöver köpas in.

Fördelar med det digitala upplägget

  • I upplägget för workshopen hinner kulturaktören förbereda feedback till enskilda elever och grupper.
  • Det går enkelt att anpassa upplägget till lärares och elevers behov och införliva i undervisningen, exempelvis arbeta med dockteaterskådespelare för att göra dockteater om medeltiden, arbeta med musiker och skriva texter om klimat och miljö.
  • Indirekt blir det kompetensutveckling för lärare. Läraren får behålla instruktionsfilmer och metodupplägg.

Utbud av digitala workshops

Digitala workshops finns inom alla konstformer. Utbudet fylls på löpande.

Digitala workshops

Uppdaterad