elever står på varandras ryggar i en pyramidform.
Clowner utan gränser och elever visar finalnumret de har arbetat med i en workshop.

Anlita kulturaktörer för Skapande skola

Du kan antingen välja ett färdigt upplägg för ditt Skapande skola-projekt eller ta fram ett unikt upplägg tillsammans med en kulturaktör. Här finns förslag.

Ta fram ett upplägg med en kulturaktör

På kulturaktörernas sidor finns information om vad de kan och gärna gör inom Skapande skola. Ibland kan de även förmedla kontakter till andra professionella kulturaktörer som kan stödja eleverna att anordna en föreställning, utställning eller liknande arrangemang.

Kulturaktörer för Skapande skola

Färdiga upplägg

Många kulturaktörer erbjuder färdiga upplägg med workshops som passar för Skapande skola. Men tänk på att aktiviteten ska ge utrymme för elevernas kreativitet och skapande. Med det i åtanke kan du och kulturaktören säkert anpassa upplägget.

Upplägget ska vara en fördjupning i ett konstuttryck snarare än i ett specifikt tema eller handling. Till exempel:

  • En dansworkshop kan lärare i no använda för att låta eleverna gestalta DNA-spiralen.
  • Att teckna serier är en färdighet som eleverna kan använda för att göra ett album om medeltiden.
  • En dockteaterworkshop är ett bra redskap för att låta eleverna illustrera olika kränkande situationer som kan uppstå i skolan.

Workshops för Skapande skola

Har du frågor?

Vill du ha förslag på aktiviteter? Är du osäker på om kulturaktören uppfyller Kulturrådets krav? Eller har du andra frågor om Skapande skola?

Kontakta Elisabeth Söder, elisabeth.soder@edu.stockholm.se

Uppdaterad