Clowner utan gränser och elever visar finalnumret på workshopen

Aktörer och projekt för Skapande skola

Här hittar du färdiga upplägg och förslag på aktörer som gärna samarbetar med er i att utforma ett Skapande skola projekt.

Skapande skola på Kulan

När skolan bestämt vilken eller vilka konstformer eleverna ska få lära känna börjar det roliga med att planera kulturprojektet. Oavsett om ni väljer att planera i samarbete med en kulturaktör eller ett färdigt upplägg hittar ni det på Kulan.

Skapande skola ska öka elevernas egna kreativa skapande och som stöd ska de arbeta med professionella kulturaktörer. Från och med läsåret 2021-22 gäller också att det ska vara en del i den obligatoriska undervisningen.

Planera i samarbete med kulturaktör

Har ni en egen idé på ett Skapande skola-projekt? På kulturaktörens sida berättar de vad de kan och gärna gör i Skapande skola-projekt. Kulturaktörer arbetar ofta i team och kan förmedla kontakter till andra professionella som skolan också kan behöva om ni vill sätta upp en föreställning, anordna en utställning och liknande arrangemang för att få en fin final på ert projekt.

Färdiga upplägg

De flesta workshops, både digitala och på plats, går bra att använda i alla ämnen och passar för Skapande skola. Men alla aktiviteter på Kulan uppfyller inte Kulturrådets krav för Skapande skola. Aktiviteten ska ge utrymme för elevernas kreativitet och skapande. Med det i åtanke kan ni och kulturaktören säkert anpassa aktiviteten så att det blir Skapande skola.

Upplägget i workshopen ska vara en fördjupning i ett konstuttryck snarare än i ett specifikt tema eller handling. Exempelvis, en workshop i dans kan en lärare i no använda för att be eleverna gestalta DNA-spiralen. Att teckna serier är en färdighet som eleverna kan använda för att göra ett album om medeltiden. En dockteaterworkshop är ett bra redskap för att låta eleverna illustrera olika kränkande situationer som kan uppstå i skolan...

Visningar och föreställningar

Det går bra att använda Skapande skola-medel för att betala för en föreställning eller visning om det är en del i ett större Skapande skola-projekt. Tyngdpunkten ska ligga på elevernas eget kreativa skapande tillsammans med en professionell kulturaktör. Arbetet behöver inte ske i direkt anslutning till besöket utan kan ske i andra lokaler.

Kommunens subventioner går att använda i Skapande skola

Har du fått medel från det statliga bidraget Skapande skola kan du även använda kommunens subventioner, alltså Kulanpremie. Samma gäller Läsning pågår. Använd subventionen för årskurs 5 och 8 i de fall författare och illustratörer har workshops.

Är du fortfarande osäker på om aktiviteten kan betalas med pengar från Skapande skola? Arbetar du i Stockholm så kan du kontakta Elisabeth Söder på Kulan, elisabeth.soder@edu.stockholm.se

Lycka till med ert Skapande skola-projekt!

Uppdaterad