Clowner utan gränser och elever visar finalnumret på workshopen

Aktörer och projekt för Skapande skola

Här hittar du färdiga upplägg och förslag på aktörer som gärna samarbetar med er i att utforma ett Skapande skola projekt.

Skapande skola på Kulan

När du bestämt vilken eller vilka konstformer eleverna ska få lära känna börjar det roliga med att planera kulturprojektet. Oavsett om du väljer en färdig workshop eller vill utforma ett eget upplägg i samarbete med en kulturaktör hittar du det på Kulan. Oavsett vad du väljer ska projektet öka elevernas eget skapande med professionella kulturaktörer. Från och med läsåret 2021-22 gäller också att det ska vara en del in den obligatoriska undervisningen.  

Workshops

De flesta workshops på Kulan går bra att använda i alla ämnen. Upplägget är en fördjupning i ett konstuttryck snarare än i ett specifikt tema eller handling. Exempelvis, en workshop i dans kan en lärare i no använda för att be eleverna gestalta DNA-spiralen. Att teckna serier är en färdighet som eleverna kan använda för att göra ett album om medeltiden. En dockteaterworkshop är ett bra redskap för att låta eleverna illustrera olika kränkande situationer som kan uppstå i skolan...

Workshops hos kulturaktören eller på skolan

Alla workshops på Kulan uppfyller inte Kulturrådets krav på Skapande skola. För att aktiviteten ska ingå i Skapande skola ska den ge utrymme för elevernas kreativitet och skapande och den ska inte bygga på en föreställning. Men med det i åtanke kan ni och kulturaktören säkert anpassa aktiviteten så att det blir Skapande skola. Du kan läsa mer om vilka möjligheter det finns att betala föreställningar med pengar från Skapande skola längre ned i texten.

Här hittar du kulturaktörer

Digitala workshops

Inspiration, instruktioner, övningar från kulturaktören som ni kan göra i den takt ni vill. Därefter en eller flera interaktiva träffar via storbild. Alla digitala workshops på Kulan uppfyller Kulturrådets krav på Skapande skola.

Här finns utbudet av digitala workshops

Planera i samarbete med kulturaktör

Har du en egen idé på ett Skapande skolaprojekt? På kulturaktörens sida berättar de vad de kan och gärna gör i Skapande skola projekt. Kulturaktörer arbetar ofta i team och kan förmedla kontakter till andra professionella som skolan också kan behöva om ni vill sätta upp en föreställning, anordna en utställning och liknande arrangemang för att få en fin final på ert projekt.

Hitta kulturaktörer som är godkända för Skapande skola

Visningar och föreställningar

Skolor kan använda Skapande skola medel för att betala för en föreställning eller visning om det är en del i ett större Skapande skolaprojekt och syftar till att skapa förståelse för kulturformen och inspirera eleverna till eget skapande eller väcka intresse för ett tema.

Visningen eller kulturupplevelsen behöver inte hänga ihop med den valda kulturformen för skapandet. Exempelvis kan eleverna se en dansföreställning som de sedan gestaltar i dans eller någon annan kulturform.

 

Lycka till med ert Skapande skolaprojekt!

Uppdaterad