Abonnera egen buss till kulturaktiviteten

Du får använda medel från Skapande skola för att ordna med transport som tar eleverna till och från kulturaktiviteten. Ett tidsbegränsat erbjudande för er som vill undvika lokaltrafiken under pandemin.

Eftersom det - under rådande omständigheter - ej är lämpligt att åka kommunalt med elever har kommunala skolor i Stockholm fått särskild tillåtelse från Kulturrådet att använda pengar från Skapande skola för att resa till kulturaktören.

Fortfarande gäller att besöket ska involvera en workshop eller en längre skapande process. Workshopen får gärna inledas med inspirerande kulturupplevelse som inspirerar elevernas kreativitet och skapande.

Ett tidsbegränsat erbjudande

  • Resa för medel från Skapande skola gäller fram till 4 december 2020, under förutsättning att rektor bokför fakturan för resorna innan höstterminens slut.
  • Skolan får använda pengar både från Skapande skola 2019-2020 och 2020-2021.

Hitta bussbolag

Om ni vill åka buss har Stockholms stad avtal med följande tre bussbolag, chaufför ingår. Enligt upphandlingsreglerna behöver ni kontakta dem i kronologisk ordning. Om inget av följande tre bolag kan köra er den tid ni önskar är ni fria att välja ett helt annat bolag.

  1. Bergkvara buss AB, telefon: 0480-42 55 00
  2. Westins buss, telefon: 08-54 54 24 20
  3. Axelsson, telefon: 021-14 42 42

 

ps. Passar det bättre att åka båt går det också bra.

Uppdaterad